Na czym polega nowa ustawa regulująca prawa jazdy dla wszystkich imigrantów (SB 957)

February 04, 2013

 

 

Dnia 27 stycznia 2013 Gubernator Stanu Illinois podpisał ustawę SB 957, która umożliwia wszystkim imigrantom mieszkającym w stanie Illinois otrzymanie tymczasowego prawa jazdy (temporary visitor driver’s licenses - TVDL). Stan Illinois został czwartym stanem, i pierwszym od 2003 roku, który pozwala imigrantom, bez względu na ich status imigracyjny, na legalne prowadzenie pojazdów mechanicznych.

 

Co to jest Tymczasowe Prawo Jazdy (Temporary Visitor Driver’s Licenses -TVDL)?

Tymczasowe Prawo Jazdy (TVDL) to dokument wydawany osobom, które urodziły sie w innym kraju, ale aktualnie mieszkają w stanie Illinois. Od 2005 stan Illinois wydaje TVDL osobom, które nie posiadają numeru ubezpieczenia społecznego (social security number), ale legalnie przebywają w USA. Do takich osób zaliczani są zagraniczni studenci, małżonkowie i dzieci tymczasowych pracowników, oraz osoby przebywające w USA na dłuższy okres oraz inni, którzy nie posiadają pozwolenia na pracę. Wiele z tych osób musi korzystać z samochodów by dojechać na zajęcia lekcyjne, do sklepów, odwieźć dzieci do szkół, brać udział w rodzinnych i osobistych wydarzeniach. Ustawa SB 957 umożliwia dostęp do TVDL nieudokumentowanym imigrantom, którzy również muszą korzystać z samochodów.  

 

TVDL wizualnie różni się od regularnego prawa jazdy. Aktualnie TVDL ma kolor fioletowy, w odróżnieniu od regularnego prawa jazdy, które ma kolor czerwony. Na TVDL widnieje napis wyraźnie zaznaczający, że ten dokument nie może być wykorzystywany do weryfikowania tożsamości (not valid for identification)

 


Prawo Jazdy 

 

 

Tymczasowe Prawo Jazdy (TVDL) 

 

Dlaczego TVDL zamiast regularnego prawa jazdy?  

Federalna ustawa REAL ID wymaga by stany wydawały regularne prawa jazdy tylko osobom, które posiadają legalny status imigracyjny. Ponieważ TVDL wizualnie różni się od zwykłego prawa jazdy i nie może być wykorzystywane do weryfikacji tożsamości przez co nie narusza ustawy REAL ID i jednocześnie umożliwia nieudokumentowanym imigrantom legalne prowadzenie samochodów.  

 

Jakie wymagania musi spełnić osoba starająca się o Tymczasowe Prawo Jazdy (TVDL)? 

By otrzymać TVDL nieudokumentowany imigrant musi:  

  • Udowodnić, ze jest mieszkańcem stanu Illinois od conajmniej roku;
  • Przedstawić ważny paszport lub kartę konsularną;
  • Przedstaw inne dokumenty stwierdzające tożsamość, które mogą być wymagane przez Sekretarza Stanu;
  • Przejść pomyślnie badania wzroku oraz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny;
  • Przedstawić ubezpieczenie samochodowe pojazdu, na którym zdaje sie egzamin praktyczny;
  • Zapłacić $30.

 

Kiedy będzie można uzyskać TVDL?

Ustawa wejdzie w życie 10 miesięcy od daty podpisania przez Gubernatora w październiku 2013 roku.

 

Gdzie będzie można złożyć podanie o TVDL?

Sekretarz Stanu Illinois planuje, że podania o TVDL bę dostępne w większości biur w całym stanie. Obecnie TVDL jest tylko dostępne w kilku biurach.  

 

Czy TVDL otrzyma się w tym samym dniu?  

Nie.  Sekretarz Stanu, po odpowiedniej weryfikacji wszystkich przedstawionych dokumentów, podejmie decyzje o wydaniu tymczasowego prawa jazdy, które zostanie wysłane pocztą.  

 

Czy Sekretarz Stanu będzie miał odpowiednie środki finansowe by wprowadzić nowe prawo w życie?

Sekretarz Stanu szacuje, że koszt wprowadzenie ustawy o TVDL podczas pierwszego roku wyniesie około $800,000.  Koszty zostaną pokryte jeżeli 30,000 osób (z ponad 250,000 które się potencjalnie kwalifikują) złoży podania i zapłaci $30.   

 

Czy TVDL może służyć jako dokument stwierdzający tożsamość?  

Nie - przez co TVDL nie może być wykorzystane by brać udział w wyborach, przy zakupie broni, by wejść na pokład samolotu lub do budynku federalnego. Aczkolwiek szpitale i inne służby pierwszej pomocy mogą użyć TVDL by zweryfikować nazwisko oraz adres posiadacza prawa jazdy. Posiadacz TVDL może wykorzystać swój paszport lub kartę konsularną do potrzeb identyfikacyjnych.   

 

Czy TVDL może być dane w zastaw (bond card)?

Tak.  Kierowca posiadający TVDL podczas zatrzymania przez policję może dać tymczasowe prawo jazdy w zastaw, podobnie jak kierowca posiadający regularne prawo jazdy. Kierowca otrzyma mandat i nie będzie aresztowany w ten sposób nie narażając się na zatrzymanie przez policję imigracyjną. Policja przestanie zapełniać cele więzienne imigrantami, których jedynym przewinieniem jest brak prawa jazdy.  

 

Co jeżeli posiadacz TVDL nie ma ubezpieczenia na samochód?  

Posiadacze TVDL muszą podporządkować się wszystkim przepisom Kodeksu Ruchu Drogowego, do tego wliczone jest obowiązkowe posiadania ubezpieczenia na samochód. Każda osoba składająca podanie o tymczasowe prawo jazdy musi udowodnić, że samochód, z którego będzie korzystać podczas egzaminu praktycznego ma ubezpieczenie. Jeżeli kierowca, który posiada TVDL zostanie zatrzymany i nie posiada ważnego ubezpieczenia jego tymczasowe prawo jazdy automatycznie traci ważność  i taka osoba może otrzymać mandat za kierowanie pojazdem bez prawa jazdy.

 

Czy Policja będzie wiedziała, że osoba, która posiada TVDL nie ma legalnego status w USA?  

TVDL jest zarówno dostępne dla nieudokumentowanych imigrantów jak i osób, które mają legalny status w USA dlatego policjanci nie mogą zakładać, że posiadacz TVDL nie ma legalnego status.

 

Czy otrzymanie TVDL umożliwia otrzymanie legalnego status w USA?  

Przepisy imigracyjne są regulowane przez prawo federalne. TVDL, które jest wydawane przez władze stanowe nie umożliwia posiadaczom tymczasowego prawa jazdy otrzymanie żadnych przywilejów imigracyjnych. TVDL jedynie umożliwia nieudokumentowanym imigrantom legalne prowadzenie pojazdów mechanicznych.

 

Po więcej informacji dzwoń do ICIRR pod numer telefonu 312 332-7360

lub www.icirr.org.